banner

Životné prostredie

Životné prostredie

Spoločnosť PROBUGAS patrí medzi najväčších dodávateľov propánu a propán-butánu na slovenskom trhu s dlhoročnou tradíciou. Svojou profesionalitou a inovatívnym prístupom zaručuje kvalitné a rýchle dodávky plynu v rámci celého Slovenska. 

Propán a propán-bután s úspechom nahrádzajú pevné palivá: uhlie, drevo, drevené uhlie atď., ktoré produkujú prach, špinu a dym. Významne prispievajú k zlepšeniu kvality ovzdušia. Dokonca aj v porovnaní s elektrinou, a o to viac s benzínom, môžu byť pre životné prostredie oveľa prijateľnejším variantom, o čom svedčia závery vedeckej štúdie AtlanticConsulting: Uhlíková stopa LPG a vzťah k ostatným palivám.

Propán a propán-bután sú čisto horiace palivá. Preto sa môžu využívať dokonca aj v priamom kontakte s potravinami. Sú netoxické a nekontaminujú spodné vody ani pôdu. Zmiešané so vzduchom dávajú po zapálení horúci plameň a jeho teplota sa dá dobre ovládať. Sú prenosné, nezávislé na distribučných sieťach potrubí alebo plynovodov. To umožňuje ich využitie rovnako v mestských sídlach ako i v odľahlých oblastiach.