O spoločnosti PROBUGAS

Spoločnosť PROBUGAS a.s. vstúpila na slovenský trh na jeseň v roku 1991. Od tejto doby si drží pozíciu lídra medzi spoločnosťami podnikajúcimi v odvetví skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) na Slovensku. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Bratislave, prevádzky sú v Martine, Haniske pri Košiciach a prečerpávacia stanica v Černej nad Tisou.

Začiatkom júla 2014 sa začlenila do skupiny AEN Group. AEN Group je holding podnikajúci v energetike s materskou spoločnosťou so sídlom v Mníchove, Nemecko. Na slovenskom trhu podniká prostredníctvom dcérskych spoločností na trhu s elektrinou a plynom, ako aj vo výrobe a distribúcii tepla.

PROBUGAS je členom Združenia LPG spoločností (ZLPGS). 

  • Viac ako 1500 ton uskladneného plynu v guľových zásobníkoch v Martine
  • Naplnených 50 000 fliaš mesačne, 600 000 fliaš ročne
  • Viac ako 1500 spôsobov využitia propánu a propán-butánu v domácnostiach, obchode, priemysle, poľnohospodárstve a motorizme.
  • Vlastná veľkokapacitná prečerpávacia stanica v Čiernej nad Tisou - celková denná kapacita je 250 t, ročná až do 100 000 t.