Priemysel

 
Laboratóriá Sušenie infražiaričom Rezanie Ohrievanie asfaltu Zvarovanie, ohýbanie Sušenie Pájkovanie Kalenie, opaľovanie
 

Priemysel

 

Propán a propán-bután má v priemysle široké možnosti využitia. Sú vhodné nielen na trvalé a dočasné vykurovanie, ohrev vody, ako záložný zdroj energie či zdroj na vykrývanie špičiek pri primárnom používaní inej energie, ale aj na technologické účely – zváranie, rezanie, spájkovanie, prípravu cementu a asfaltových zmesí a mnohé ďalšie.

Využitie

Rezanie, ohrievanie asfaltu, sušenie, kalenie, opaľovanie, spájkovanie, zváranie, ohýbanie, využitie v chemických laboratóriách...

Rezanie

Rezanie, ohrievanie asfaltu, sušenie, kalenie, opaľovanie, spájkovanie, zváranie, ohýbanie, využitie v chemických laboratóriách...

Kalenie, opaľovanie

Sušenie infražiaričom

Rezanie, ohrievanie asfaltu, sušenie, kalenie, opaľovanie, spájkovanie, zváranie, ohýbanie, využitie v chemických laboratóriách...

Pájkovanie

Rezanie, ohrievanie asfaltu, sušenie, kalenie, opaľovanie, spájkovanie, zváranie, ohýbanie, využitie v chemických laboratóriách...

Sušenie

Rezanie, ohrievanie asfaltu, sušenie, kalenie, opaľovanie, spájkovanie, zváranie, ohýbanie, využitie v chemických laboratóriách...

Ohrievanie asfaltu

Rezanie, ohrievanie asfaltu, sušenie, kalenie, opaľovanie, spájkovanie, zváranie, ohýbanie, využitie v chemických laboratóriách...

Laboratóriá

Rezanie, ohrievanie asfaltu, sušenie, kalenie, opaľovanie, spájkovanie, zváranie, ohýbanie, využitie v chemických laboratóriách...

Zvarovanie, ohýbanie

Rezanie, ohrievanie asfaltu, sušenie, kalenie, opaľovanie, spájkovanie, zváranie, ohýbanie, využitie v chemických laboratóriách...

Propán od PROBUGASU je komfortný, mimoriadne kvalitný a čistý, neohrozuje vodu, pôdu ani vzduch.
 • illustration - Komplexnosť

  Komplexnosť

  Jediná energia, ktorá rieši kúrenie, ohrev teplej vody, výrobné a technologické procesy...
 • illustration - Dostupnosť

  Dostupnosť

  Bez obmedzenia, aj v tých najodľahlejších lokalitách, mobilita a rýchle nasadenie.
 • illustration - Garancia dodávok

  Garancia dodávok

  Spoľahlivý vozový park a veľké skladové zásoby.
 • illustration - Priateľský k prírode

  Priateľský k prírode

  Ekologicky čistý plyn, pri horení nezanecháva dym ani sadze.
 • illustration - Úspora

  Úspora

  Nízke investičné náklady, nižšie prevádzkové náklady v porovnaní s elektrinou.

Základné výhody propánu

v porovnaní s olejmi a naftou:

 • Nižšie investičné náklady
 • Čisté horenie bez sadzí a bez zápachu
 • Ľahko kontrolovateľná teplota plameňa
 • Čistejšie a jednoduchšie dodávanie, skladovanie a používanie
 • Nižšia tvorba emisií CO2
 • Menšie nároky na údržbu spotrebičov
 • Tichý chod spotrebičov
 • Veľmi nízke sírne emisie

 

v porovnaní s elektrinou:

 • Teplo je okamžite k dispozícii a je ľahko kontrolovateľné
 • Žiadne nekontrolované výpadky v dodávkach energie
 • Čisté spaľovanie neničí životné prostredie
 • Pri vyššom odbere plynu cena nerastie, práve naopak

 

v porovnaní s pevnými palivami:

 • Teplo je okamžite k dispozícii a je ľahko regulovateľné
 • Čistejšie a jednoduchšie dodávanie, skladovanie a používanie
 • Spoľahlivejší pri nepretržitom použití
 • Nižšie náklady na údržbu
 • Čisté horenie bez sadzí a zápachu
 • Bezprašná manipulácia

Poľnohospodárstvo

Propán – moderný zdroj energie pre poľnohospodárske družstvá a farmy, na intenzívny chov, pre spaľovne živočíšneho materiálu, bitúnky, pre sušičky v rastlinnej výrobe, na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov, rôznych poľnohospodárskych objektov, sadov a vinohradov.

Využívaním propánu od PROBUGASU splníte prísne predpisy na ochranu životného prostredia, potravinárske a zdravotnícke predpisy a zároveň môžete racionálne vykurovať a výrazne znížiť spotrebu energie na ohrev vody. Horením propánu sa navyše vzduch obohacuje o CO2, ktorý je pre niektoré rastliny veľmi prospešný a urýchľuje ich rast.

Stavebníctvo

Propánové riešenia v stavebníctve – energia na vykurovanie, ohrev vody, výrobu a pokládku obaľovaných asfaltových zmesí, pre mobilné aj stabilné technológie v betonárkach, na sušenie a urýchľovanie mokrých procesov na každej stavbe...

V stavebníctve si našiel propán široké uplatnenie uskladnený v zásobníkoch, ale aj v ľahko prenosných plynových fľašiach. Stavbári ho oceňujú aj v lokalitách mimo zastavaných území, kde sa v minulosti používal hlavne vykurovací olej. Ten sa však spája s rizikom dodatočných stavebných úprav z dôvodu prípadného znečistenia podzemných vôd. V súčasnosti sa už nahrádza propánom, ktorý je ekologicky čistý, energeticky úsporný a univerzálny.

Strojárstvo

Strojárenstvo je z hľadiska technologických špecifík rôznorodé. Preto aj použitie propánu a propán-butánu je v tejto oblasti veľmi široké. Vynikajúce fyzikálne, chemické a spaľovacie vlastnosti týchto plynov zodpovedajú všetkým nárokom kladeným na moderné energetické médium.

Najširšie uplatnenie si našiel propán pri rezaní plameňom - ako náhrada za acetylénové rezanie, či už hovoríme o ručnom alebo strojovom rezaní. Využitím propánu na rezanie ušetríte značné finančné prostriedky na energiu. Okrem toho prispejete aj k bezpečnejšej prevádzke na pracovisku, pretože medza výbušnosti propánu je v menšom rozsahu ako pri acetyléne. Pri určitých hrúbkach materiálov dosiahnete rýchlejšie časy rezania, kvalitnejší rezný povrch a nižšiu tvorbu "trusky". Tým skrátite dokončovacie práce na konci pracovného cyklu.

Propán sa v strojárstve používa aj na zváranie, spájkovanie, žíhanie plameňom, zlievarenské práce a pod.