banner

Technický servis a revízie

Technický servis a revízie

Späť na služby
PROBUGAS je držiteľom oprávnení na montáž, opravy, odborné prehliadky a skúšky plynových – propánových, elektrických a tlakových zariadení. 

Technické zariadenie umožňujúce využívanie propánu ako zdroja energie si vyžaduje pravidelnú starostlivosť a údržbu. Štandardná inštalácia na propán pozostáva z troch druhov vyhradených technických zariadení (VTZ) – tlakových, plynových a elektrických. Inštaláciu dopĺňajú ešte aj bezpečnostné a meracie zariadenia, ktoré tiež potrebujú odbornú starostlivosť. PROBUGAS je Vám k dispozícii na zabezpečenie tejto komplexnej multidisciplinárnej činnosti, do ktorej patrí tak starostlivosť o bezpečnosť, ako i o spoľahlivosť.

Starostlivosť o bezpečnosť:

 • Úradné skúšky VTZ
 • Pravidelné (ročné, 2-ročné či 5-ročné) odborné prehliadky a skúšky jednotlivých druhov VTZ
 • Nepretržitá pohotovostná služba
 • Kontroly funkčnosti poistných zariadení
 • Kontroly presnosti meracích zariadení
 • Kontroly spalín spotrebičov
 • Nastavenie spotrebiča pre ekonomické a bezpečné spaľovanie plynu
 • Odstránenie únikov plynu

 

Starostlivosť o spoľahlivosť:

 • Kontrola funkčnosti regulátora tlaku plynu
 • Údržba a opravy VTZ
 • Nepretržitá pohotovostná služba

 

Služby technického servisu PROBUGAS si môžete objednať aj v prípade, že nie ste našim zmluvným zákazníkom.