banner

Transport a logistika

Transport a logistika

Späť na služby
Propán a propán-bután vozíme do zásobníkov aj vo fľašiach všetkým zmluvným zákazníkom až na miesto spotreby. Nepretržitosť našich dodávok je garantovaná diverzifikovaným nákupom plynu, spoľahlivým vozovým parkom a najlepšou skladovou infraštruktúrou.

PROBUGAS vo svojich veľkokapacitných zásobníkoch skladuje vyše 1 500 ton plynu – dostatočnú poistnú zásobu aj na preklenutie prípadných problémových období. Ďalšie zásoby má k dispozícii v železničných cisternách.

Plyn vozí odberateľom vlastnými autocisternami až na miesto spotreby, a to aj do ťažko prístupných lokalít.