banner

Zásobníky

Propán a propán-bután v zásobníkoch

Propán v zásobníku je efektívna energia najmä v oblastiach bez zemného plynu. Avšak uplatní sa aj v lokalitách, kde zemný plyn zavedený je, ale z rôznych dôvodov nie je dočasne možné pripojiť sa naň. Propán môže byť v mnohých prípadoch finančne výhodnejšou alternatívou v porovnaní s elektrickým vykurovaním.

Nadzemný zásobník
Možnosť voľby povrchovej úpravy
Nadzemné zásobníky sú používanejšie. Zapojenie zásobníkov – paralelne do sérií – zabezpečí dostatok zásob aj pre obce.
Štandardná veľkosť
1.2 t2 700 l248 cm
2.1 t4 850 l426 cm
7.5 t17 000 l901 cm

Neštandardná veľkosť
1.05 t2 500 l248 cm
4.0 t9 000 l501 cm
5.6 t13 000 l701 cm
Podzemný zásobník
Výhodou podzemných zásobníkov je úspora miesta, vyžadujú menšie ochranné pásma, majú lepšie vyparovacie podmienky a v neposlednom rade nerušia vzhľad okolia.
Štandardná veľkosť
1.2 t2 700 l248 cm
2.1 t4 850 l426 cm
7.5 t17 000 l901 cm

Neštandardná veľkosť
1.05 t2 500 l248 cm
4.0 t9 000 l501 cm
5.6 t13 000 l701 cm
Využitie

Priemysel

Propán a propán-bután má v priemysle široké možnosti využitia. Sú vhodné nielen na trvalé a dočasné vykurovanie, ohrev vody, ako záložný zdroj energie či zdroj na vykrývanie špičiek pri primárnom používaní inej energie, ale aj na technologické účely – zváranie, rezanie, spájkovanie, prípravu cementu a asfaltových zmesí a mnohé ďalšie.

Ohrev vody

Plynové ohrievače vody zabezpečujú ohrev vody najekonomickejším spôsobom. Sú vhodné všade tam, kde je požadovaný väčší odber teplej vody na viacerých miestach súčasne. Môžete si vybrať zo zásobníkových a prietokových ohrievačov, alebo rovno využiť špičkovú technológiu - plynové spotrebiče RINNAI.

Varenie

Propán si vďaka svojim výhodným vlastnostiam, vysokej účinnosti a hospodárnosti našiel široké uplatnenie aj pri varení. Väčšina gazdiniek ale aj profesionálnych kuchárov dáva prednosť vareniu na plyne pred elektrinou. A to najme z dôvodu možnosti jeho presného a plynulého nastavenia výhrevnosti, krátkych nábehových a dobehových časov v porovnaní s elektrickými spotrebičmi ako aj ľahkej údržby.

Vykurovanie

Rôzne zdroje energií ponúkajú viaceré alternatívy akou formou vykurovať. Z pohľadu ekológie, finančnej úspory a úspory energie je voľba kúrenia na plyn tá najlepšia alternatíva. Vykurovanie propánom je vhodné najmä na miestach, kde nie je dovedený zemný plyn. Pri menších odberoch stačia plynové fľaše, pre väčšie objemy sa použijú zásobníky.

Pohon

Alternatívou k výmene fliaš je doplňovanie propánu priamo zo zásobníka. Pokiaľ využívate vysokozdvižné vozíky na viac smennej prevádzke alebo disponujete vozovým parkom na LPG, je pre Vás výhodnejšia inštalácia vnútropodnikovej čerpacej stanice PROBUGAS. Technológia čerpacej stanice je tvorená zásobníkom, čerpacím zariadením a výdajným stojanom.
Vďaka našim zásobníkom a energeticky úsporným plynovým zariadeniam môžete znížiť prevádzkové náklady na kúrenie aj ohrev vody.
 • illustration - Bezpečnosť

  Bezpečnosť

  Plnenie podľa noriem, pravidelné kontroly, ochrana bezpečnostnými prvkami.
 • illustration - Komplexnosť služieb

  Komplexnosť služieb

  Energetické zabezpečenie domácností, firiem, výrobných prevádzok alebo technologických procesov.
 • illustration - Garancia dodávok

  Garancia dodávok

  Spoľahlivý vozový park a veľké skladové zásoby.
 • illustration - Plynomery

  Plynomery

  Platíte za plyn, ktorý skutočne spotrebujete. Celoročná garancia ceny plynu.
Bezpečnosť

Prvou zásadou bezpečnosti je pravidelne kontrolovaný, bezpečný stav plynového zásobníka.

Preto je veľmi dôležité, aby plyn do zásobníkov plnil len dodávateľ, ktorý je ich vlastníkom a ktorý za stav týchto tlakových nádob nesie aj zodpovednosť.

Oprávnenie plniť tlakovú nádobu iba jej vlastníkom alebo s jeho písomným súhlasom je stanovené zákonom o energetike. Preto sa pri používaní plynu v zásobníku postarajte, aby bol riadne zabezpečený proti zásahu neoprávnených osôb.

Plomby
Jedným z bezpečnostných prvkov na ochranu proti nelegálnemu plneniu zásobníkov sú PLOMBY - s unikátnym číselným kódom a logom PROBUGAS sú umiestnené na plniacom ventile na zásobníku.

Bezplatne poskytneme odborné poradenstvo a individuálne nacenenie projektu

Prípadné otázky Vám radi zodpovieme na infolinke 0800 17 00 17