Plynové zásobníky – ušetrite na vykurovaní, svietení, alebo varení

Plynové zásobníky - Propán a propán-bután v zásobníkoch

Propán-bután v zásobníkoch využíva efektívne energiu najmä v oblastiach bez zemného plynu. V mnohých prípadoch je finančne výhodnejšou alternatívou v porovnaní s elektrickým vykurovaním. Ocenia ho chatári, poľovníci, prevádzkovatelia horských hotelov či rôznych poľnohospodárskych sušiarní.

V súčasnosti najpoužívanejšou variantou sú nadzemné zásobníky, ktoré je možné pospájať paralelne do celých sérií. V takýchto prípadoch môžu slúžiť ako ideálny zdroj energie aj pre celú obec.

Zdroj: ZLPGS. PROBUGAS, a.s. je zakladajúci člen Združenia LPG spoločností.

Výhody plynu v zásobníku

Propán v zásobníku je efektívna energia najmä v oblastiach bez zemného plynu. Avšak uplatní sa aj v lokalitách, kde zemný plyn zavedený je, ale z rôznych dôvodov nie je dočasne možné pripojiť sa naň. Propán môže byť v mnohých prípadoch finančne výhodnejšou alternatívou v porovnaní s elektrickým vykurovaním.

 • Bezpečný, spoľahlivý a nezávislý zdroj energie
 • Garancia dodávok
 • Pohodlná objednávka telefonicky/emailom, prípadne nastavenie automatických pravidelných dodávok
 • Jednoduchosť – o zásobník sa stará PROBUGAS
 • Čistota – pri spaľovaní nevzniká pevný odpad ani sadze
 • Možnosť montáže plynomeru a rozloženie tak platieb za plyn počas celého roka (mesačné predplatby a koncoročné vyúčtovanie na základe reálnej spotreby)

Propán v zásobníku je efektívna energia najmä v oblastiach bez zemného plynu. Avšak uplatní sa aj v lokalitách, kde zemný plyn zavedený je, ale z rôznych dôvodov nie je dočasne možné pripojiť sa naň. Propán môže byť v mnohých prípadoch finančne výhodnejšou alternatívou v porovnaní s elektrickým vykurovaním.

Plynové zásobníky
Plynové zásobníky

Aké plynové zásobníky existujú?

 • Nadzemné plynové zásobníky

Nadzemné zásobníky sú používanejšie. Zapojenie zásobníkov môže byť paralelne do sérií – zabezpečí dostatok zásob napríklad aj pre obce.

 • Podzemný plynové zásobníky

Výhodou podzemných zásobníkov je úspora miesta, vyžadujú menšie ochranné pásma, majú lepšie vyparovacie podmienky a v neposlednom rade nerušia vzhľad okolia.

Štandardná veľkosť:

 • 1,2 t - 2 700 l - 248 cm
 • 2,1 t - 4 850 l - 426 cm
 • 7,5 t - 17 000 l - 901 cm

Neštandardná veľkosť:

 • 1,05 t - 2 500 l - 248 cm
 • 4,0 t - 9 000 l - 501 cm
 • 5,6 t - 13 000 l - 701 cm

Bezpečnosť plynových zásobníkov

Plomby

Jedným z bezpečnostných prvkov na ochranu proti nelegálnemu plneniu zásobníkov sú PLOMBY - s unikátnym číselným kódom a logom PROBUGAS sú umiestnené na plniacom ventile na zásobníku.

Bezpečnosť

Prvou zásadou bezpečnosti je pravidelne kontrolovaný, bezpečný stav plynového zásobníka. Preto je veľmi dôležité, aby plyn do zásobníkov plnil len dodávateľ, ktorý je ich vlastníkom a ktorý za stav týchto tlakových nádob nesie aj zodpovednosť. Oprávnenie plniť tlakovú nádobu iba jej vlastníkom alebo s jeho písomným súhlasom je stanovené zákonom o energetike. Preto sa pri používaní plynu v zásobníku postarajte, aby bol riadne zabezpečený proti zásahu neoprávnených osôb.

Chcete nový plynový zásobník? Máte už plynový zásobník a chcete objednať plyn? Napíšte nám.

 

Kontaktujte nás na bezplatnej infolinke
0800 17 00 17 v pracovných dňoch od 06:00 do 16:00 hod.

PROBUGAS a.s.
Námestie 1. Mája 18
811 06 Bratislava

T   0800 17 00 17
E   info@probugas.sk