Naše služby

Poruchová služba

Naša nepretržitá pohotovostná služba pre prípad úniku plynu zo zásobníka PROBUGASU je Vám k dispozícii 24 hodín denne počas celého týždňa vrátane víkendov. Volajte na 0903 727 992.

Technický servis a revízie

PROBUGAS je držiteľom oprávnení na montáž, opravy, odborné prehliadky a skúšky plynových – propánových, elektrických a tlakových zariadení.

Technické zariadenie umožňujúce využívanie propánu ako zdroja energie si vyžaduje pravidelnú starostlivosť a údržbu. Štandardná inštalácia na propán pozostáva z troch druhov vyhradených technických zariadení (VTZ) – tlakových, plynových a elektrických. Inštaláciu dopĺňajú ešte aj bezpečnostné a meracie zariadenia, ktoré tiež potrebujú odbornú starostlivosť. PROBUGAS je Vám k dispozícii na zabezpečenie tejto komplexnej multidisciplinárnej činnosti, do ktorej patrí tak starostlivosť o bezpečnosť, ako i o spoľahlivosť.

Starostlivosť o bezpečnosť:

 1. Úradné skúšky VTZ
 2. Pravidelné (ročné, 2-ročné či 5-ročné) odborné prehliadky a skúšky jednotlivých druhov VTZ
 3. Nepretržitá pohotovostná služba
 4. Kontroly funkčnosti poistných zariadení
 5. Kontroly presnosti meracích zariadení
 6. Kontroly spalín spotrebičov
 7. Nastavenie spotrebiča pre ekonomické a bezpečné spaľovanie plynu
 8. Odstránenie únikov plynu

Starostlivosť o spoľahlivosť:

 1. Kontrola funkčnosti regulátora tlaku plynu
 2. Údržba a opravy VTZ
 3. Nepretržitá pohotovostná služba

Služby technického servisu PROBUGAS si môžete objednať aj v prípade, že nie ste našim zmluvným zákazníkom.

Prečerpávanie

Náš terminál bol spustený do prevádzky v roku 1993 a na základe viac ako 20 ročných skúseností poskytuje kvalitné prečerpávacie služby z ruských do európskych vagónov. V súčasnosti sme schopní plniť priamo aj do cisterien.

Strategická poloha prečerpávacej stanice umožňuje zabezpečiť dodávky pre zákazníkov v EÚ, aj mimo EÚ.

Tento rok (2015) poskytujeme voľnú kapacitu až do 2 000 ton / mesačne. Celková denná kapacita je 250 t, ročne až 100 000 t.

Dočasné a mobilné prípojky

Potrebujete prechodne vyplniť výpadok plynového zásobovania, alebo máte jednorázovú akciu a potrebujete plyn? Realizujeme dočasné, prípadne mobilné dodávky plynu vo fľašiach a zásobníkoch od PROBUGASU. Kontakujte nás pre bližšie informácie.

Prenájom spotrebičov

Potrebujete plynový spotrebič na krátkodobé využitie? Využite našu službu "Prenájom plynových spotrebičov". K dispozícií máme plynové infražiariče a tepelné generátory. Kontakujte nás pre bližšie informácie.