Naše služby

Poruchová služba

Naša nepretržitá pohotovostná služba pre prípad úniku plynu zo zásobníka PROBUGASU je Vám k dispozícii 24 hodín denne počas celého týždňa vrátane víkendov. Volajte na 0903 727 992.

Technický servis a revízie

PROBUGAS je držiteľom oprávnení na montáž, opravy, odborné prehliadky a skúšky plynových – propánových, elektrických a tlakových zariadení.

Technické zariadenie umožňujúce využívanie propánu ako zdroja energie si vyžaduje pravidelnú starostlivosť a údržbu. Štandardná inštalácia na propán pozostáva z troch druhov vyhradených technických zariadení (VTZ) – tlakových, plynových a elektrických. Inštaláciu dopĺňajú ešte aj bezpečnostné a meracie zariadenia, ktoré tiež potrebujú odbornú starostlivosť. PROBUGAS je Vám k dispozícii na zabezpečenie tejto komplexnej multidisciplinárnej činnosti, do ktorej patrí tak starostlivosť o bezpečnosť, ako i o spoľahlivosť.

Starostlivosť o bezpečnosť:

  1. Úradné skúšky VTZ
  2. Pravidelné (ročné, 2-ročné či 5-ročné) odborné prehliadky a skúšky jednotlivých druhov VTZ
  3. Kontroly funkčnosti poistných zariadení
  4. Kontroly presnosti meracích zariadení
  5. Odstránenie únikov plynu

Starostlivosť o spoľahlivosť:

  1. Kontrola funkčnosti regulátora tlaku plynu
  2. Údržba a opravy VTZ
  3. Nepretržitá pohotovostná služba - týka sa len odstránenia únikov na zásobníkoch a ich príslušenstve

Služby technického servisu PROBUGAS si môžete objednať iba v prípade, ak ste našim zmluvným partnerom.

Dočasné a mobilné prípojky

Potrebujete prechodne vyplniť výpadok plynového zásobovania, alebo máte jednorázovú akciu a potrebujete plyn? Realizujeme dočasné, prípadne mobilné dodávky plynu vo fľašiach a zásobníkoch od PROBUGASU. Kontakujte nás pre bližšie informácie.